FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
2024. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

KÉPZÉSI SZINTEK

Felsőoktatási szakképzés (4 féléves)

Alapképzés (6-8 féléves)

Mesterképzés (4 féléves)

A jelentkezés módja kizárólag elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül. Legfeljebb 6 meghirdetésre lehet jelentkezni, melyen belül megjelölhető több finanszírozási forma. 3 jelentkezési helyen ingyenes a jelentkezés.

 

A jelentkezés határideje: 2024. február 15.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 Be kell küldeni a jelentkezési lappal:

 • A 2006. január 1-je előtt kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány minden oldalának fénymásolatát,
 • a középfokú szakképzettséget igazoló oklevelet, 
 • a külföldi érettségi bizonyítványok minden oldalának fénymásolatát,
 • kizárólag a 2005-ben kiállított érettségi tanúsítvány másolatát,
 • a 2006. február 1-je előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
 • külföldi felsőfokú oklevél másolatát,
 • a felvételi eljárás kiegészítő díjának banki átutalással történő megfizetését.

 NEM kell beküldeni a jelentkezési lappal:

 • A 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt, 
 • a 2006. január 1. után kibocsátott érettségi tanúsítvány(ok)at,
 • a 2006. február 1. után szerzett magyar oklevelet. (BSC és FOSZK)

Ezeket a dokumentumokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelési és a felsőoktatási információs rendszerből. 

 

A pontszámításhoz szükséges további dokumentumok:

 • A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél (2021. májusa után kiállított – részletesebben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2023. évi táblázata szerint),
 • a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-ét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján kiállított, 54-es, vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítvány (szakirányú továbbtanulás esetén), részletesebben a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2023. évi táblázata szerint),
 • középiskolai bizonyítvány minden oldala,
 • az oklevélmelléklet, leckekönyv.

A többletpontok számításához szükséges dokumentumok:

Be kell küldeni a jelentkezési lappal:

 • 2003. január 1. előtt kiállított hazai nyelvvizsga-dokumentumot 
 • honosító határozatot a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosításáról/elismeréséről,
 • külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettséget, felsőfokú végzettséget,
 • nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségit,
 • a tanulmányi és művészeti versenyek igazolása,
 • a sporteredmény igazolása,
 • a hátrányos helyzet igazolása,
 • a fogyatékosság igazolása,
 • a gyermekgondozás igazolása
 • önkéntes katonai szolgálat igazolása.

NEM kell beküldeni a jelentkezési lappal:

 • 2003. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok

A jelentkezéskor a már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg benyújtani. A később megszerzett dokumentumokat 2024. július 10-ig van lehetőség pótolni.

 

Az a jelentkező nyerhet felvételt, aki

 

 1. a jelentkezési határidőig (2023.02.15.) érvényes jelentkezést nyújtott be és azt hitelesítette,
 2. a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik,
 3. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi követelményt,
 4. pontszáma eléri az intézmény által meghatározott minimum pontszámot,
 5. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén az eljárás végén megállapított ponthatárt.