Tudományos és Művészeti Diákkör

Mi a TMDK?

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb, nemzetközi szinten is egyedülálló tehetséggondozási formája. A témavezető oktatók támogatásával végzett műhelymunka keretében a hallgató tanulmányain túlnyúló tudásra tesz szert, elsajátíthatja a tudományos kutatás szabályait, megismerkedhet különböző vizsgálati módszerekkel, fejlesztheti kritikai gondolkodását és érvelési készségeit. A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) keretében végzett kutatómunkát a hallgatók bemutathatják az intézményi és kari TDK konferenciákon, ahol jogosultságot is szerezhetnek az országos konferencián való részvételre (OTDK).

A Neumann János Egyetem hallgatói az oktatók támogatásával aktívan részt vesznek a tudományos diákköri mozgalomban. A kari tudományos és művészeti diákköri konferenciát az őszi félévben rendezik meg az egyetemen. 

Miért érdemes TDK vagy TMDK munkába kezdeni?

A hallgatói munka személyes, legspeciálisabb szakmai fejlesztése történik a választott konzulens közreműködésével. A hallgató által kiválasztott téma feldolgozásával egy-egy tudományos, művészeti vagy módszertani területen válhat szakemberré a dolgozat/pályamű készítője. A TMDK műhelyekben kapott segítő tanácsok érdemleges önálló munkát, jártasságot eredményeznek, amiről a kari TMD konferencia kretén belül a kutató-hallgató be is számol.

A TMDK versenyen való részvétel nemcsak a képességeket és kompetenciákat fejleszti, jó indítás a munkavállalásban is, hiszen az önéletrajz részeként versenyképesebbé teszi az elhelyezkedésben a friss diplomásokat.

A tanszék vagy intézet által meghirdetett TMDK témakörök közül a hallgató választja ki a számára megfelelőt, vagy a hallgató az általa önállóan választott tudományos témával megkeresi tanárát és felkéri a témavezetői teendők ellátására. A hallgató a témakör kiválasztása után jelentkezik TMDK-tagnak a témavezető oktatónál, és részt vesz a munka kidolgozásában. A pályamunka elkészítése után a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia keretein belül mutatja be kutatási eredményeit. Ha a hallgató a továbbjutást kiérdemelte, akkor a kari TDK elnök segítségével benevez az országos konferenciára (OTDK). A TDK pályamunkák témája szorosan illeszkedik a karok kutatási profiljához, de az egyetemi integrációt követően arra törekszünk, hogy minél több karok közötti együttműködés eredményeként létrejövő, interdiszciplináris dolgozat szülessen.

A TDK pályamunkák összeállítása nagymértékben segíti a szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítését is. A pályamunkák és a szakdolgozatok témája hasonló is lehet, a hallgató a TDMK pályamunkának induló kutatását akár szakdolgozatnak is tovább fejlesztheti.

Az intézmény tehetséggondozási munkáját és a hallgatók OTDK konferenciákon való részvételét számos Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázat segítette és segíti.