Azonosító szám: KEHOP-5.2.15-21-2022-00035
Támogatás összege: 111 342 330 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Finanszírozó alap: Kohéziós Alap
Megvalósítási időszak: 2022.12.21.- 2023.11.30.

A projekt célja a Neumann János Egyetem központi telephelyén, Kecskemét, az Izsáki út 10. és Korhánközi út 7.alatt lévő összesen 13 oktatási és kutatási épület energetikai korszerűsítésének megtervezése, és ezáltal decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer kialakítása. A korszerűsítéssel érintett épületek a jellemzően korszerűtlen épületszerkezeteik, valamint az elmúlt évek beruházási forráshiánya miatt igen nagy energiaveszteséggel, drágán üzemelnek. A projekt megvalósítása során elkészítjük a külső nyílászárócserére, a határolószerkezetek hőszigetelésére, a központi kazánház gépészeti korszerűsítésére, valamint a világításkorszerűsítésre vonatkozó, illetve a telephely villamosenergia igényét szolgáló napelemek kiviteli terveit. Az energetikai fejlesztésben részesülő épületeknek meg kell felelnie a TNM rendelet 1. melléklet IV-V. részében és az 5. melléklet I.–II.–III. részében foglalt követelményeknek, valamint a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek. 
A központi kazánház gépészeti korszerűsítése során cserére kerülnek a kazánok, kémények, a kazánházi szerelvények, szivattyúk, valamint a központi HMV helyett egyedi villanybojlerekkel biztosítjuk a melegvízellátást. A kazánházban megtartjuk az osztó-gyűjtőket. A központi kazánházból látjuk el az Izsáki út 10. és Korhánközi út 7. alatti épületek nagy részét, hőközpontokon keresztül. A központi kazánház és a hőközpontok Viessmann szabályozóval vannak ellátva, a fűtés időjárásfüggő szabályozással történik. A központi kazánház és a hőközpontok között kommunikációs hálózat van kiépítve, aminek üzemképességét az új kazánház tervezésénél is figyelembe vesszük. A világításkorszerűsítés keretében az érintett 13 épület meglévő világításának figyelembevételével az új LED világító testek kiválasztása és tervezése valósul meg a projektben. A LED világítás esetén a fejlesztés utáni állapotnak meg kell felelnie az MSZ EN 12464-1:2012, illetve az MSZ EN 15193:2008 szabvány követelményértékeinek. A LED világítás várható energetikai hatása, számításokkal alátámasztott nyilatkozatban kerül bemutatásra. A hőtechnikai átbocsátási tényezők javításával, valamint a korszerű gépészeti és világítási (LED) megoldások, illetve a megújuló energia alkalmazásával jelentős üzemeltetési költségcsökkentés érhető el. A „Green University” irányába történő tudatos építkezés részeként meggyőződésünk, hogy felsőoktatási, akadémiai és K+F+I feladataink ellátása során kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsunk az energiahatékonyság, a környezettudatosság szempontjait szem előtt tartó működésre, beruházásokra, valamint az energiatakarékos és környezetbarát technológiák alkalmazására, az egyetem épített és természeti környezetének fejlett karbantartására. Mindezt jól szolgálja a fosszilis energiafogyasztás megújuló és fenntartható energiaforrással történő kiváltása. Az Egyetem Kecskemét, Izsáki út 10. és Korhánközi út 7. telephelyének éves villamosenergia felhasználása kb. 850.000 kWh. Ennek részleges kiváltására a projekt keretében elkészülő kiviteli tervdokumentáció szerint, napelemek telepítését tervezzük megvalósítani. A felújítási munkák tervezési folyamatában az építésztervező mellett szakági tervezők is kerülnek bevonásra. A megvalósítani tervezett építési beruházással hosszú távon biztosítani tudjuk a stabil, fenntartható módon üzemeltethető infrastruktúrát, mely megfelelő feltételeket biztosít az Egyetemen zajló intenzív kutatási és oktatási feladatok ellátásához, számtalan K+F+I együttműködés és valós piaci szerepvállalás méltó tereként. A projektünk keretében elkészülnek a kivitelezés megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentációk, melyek alapján a fejlesztés utáni, tervezett állapotot bemutató Energetikai Tanúsítvány kerül kiállításra minden érintett épület esetében. A záró kifizetési kérelemmel benyújtásra kerül egy szakértői nyilatkozat, mely tanúsítja, hogy a fejlesztéssel érintett épületek a beruházást követően meg fognak felelni a vonatkozó rendeletek előírásainak. Jelen projekt eredményeként kidolgozásra kerül a kivitelező(k) kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációja, és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően megkötésre kerül(nek) a feltételes vállalkozási szerződés(ek) is. Az Egyetem rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, ennek megfelelően a projekt megvalósítása során is törekszik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére. A nyilvánosság biztosítására is kiemelt figyelmet fordítunk, melynek keretében az Egyetem honlapján bemutatjuk a projektet, fotódokumentációt készítünk, elhelyezzük a tájékoztatási táblákat és sajtóközleményt küldünk ki a projekt zárásáról. A jelen előkészítési projektünk megvalósításához szükséges (feltételes) szerződéseket az Egyetem megkötötte, így pozitív támogatói döntés esetén a műszaki-szakmai feladatok azonnal megkezdhetőek, amely csökkenti a megvalósítás kockázatát